Rasējumu izstrāde

Pēc vienošanās par interjera dizaina koncepciju ir jāizstrādā dažādi rasējumi, kuros detalizēti izskaidrota katra objekta un priekšmeta atrašanās vieta un veidols. To skaitā ir elektrības izvadu, kanalizācijas un ūdensvadu plāni vai sienu notinumi, kā arī dažādas tehniskās specifikācijas, piemēram, logiem vai durvīm, u. c. Jaunas virtuves vai pielāgotu mēbeļu pasūtīšanai izstrādājam mēbeļu funkcionālo plānojumu un rasējumus.